Rev. Akuranage Nuwan Mahesh Seneviratne

Akuranage Nuwan Mahesh Seneviratne

Presbyter
Rev. Aloysious George Melder

Aloysious George Melder

Presbyter
Rev. Anton Raja Kumar Williams

Anton Raja Kumar Williams

Presbyter
Rev. Anula M Muthugala Arachchi

Anula M Muthugala Arachchi

Deacon
Rev. Asoka Wickremage

Asoka Wickremage

Deacon
Rev. Daniel Shelton Emerson Samadanam

Daniel Shelton Emerson Samadanam

Presbyter
Rev. Delankage Samantha Kumara Seneviratne

Delankage Samantha Kumara Seneviratne

Deacon
Rev. Eric Sugathadasa

Eric Sugathadasa

Presbyter
Rev. Hennayaka Pathiranage Mahesh Sri Jayampath Hemachandra

Hennayaka Pathiranage Mahesh Sri Jayampath Hemachandra

Presbyter
Rev. Inbam John Hariraj Swamidoss

Inbam John Hariraj Swamidoss

Presbyter
Rev. Issac Donald Dunstan

Issac Donald Dunstan

Deacon
Rev. Jacob Edwardraj

Jacob Edwardraj

Deacon
Rev. Jebamalai Joachim

Jebamalai Joachim

Presbyter
Rev. Jesmin Selvaratnam

Jesmin Selvaratnam

Deacon
Rev. John Anthony Perananthan

John Anthony Perananthan

Presbyter
Rev. K. G. T. Shyamali Jayasinghe

K. G. T. Shyamali Jayasinghe

Deacon
Rev. Keerthisiri Fernando

Keerthisiri Fernando

Presbyter
Rev. Kumarage Lishni Dilanka Nandaweera

Kumarage Lishni Dilanka Nandaweera

Presbyter
Rev. Lalith Kumara Gunathilaka

Lalith Kumara Gunathilaka

Presbyter
Rev. Mallika Wijeratne

Mallika Wijeratne

Deacon
Rev. Maruthai Samuel Rasiah Ravindran

Maruthai Samuel Rasiah Ravindran

Presbyter
Rev. Matilda Williams

Matilda Williams

Deacon
Rev. Mayakaduwa Gamage Victor Banilow Francis

Mayakaduwa Gamage Victor Banilow Francis

Presbyter
Rev. Meragalage Nimal Wickramaratne

Meragalage Nimal Wickramaratne

Presbyter
Rev. Michael Saminathan

Michael Saminathan

Presbyter
Rev. Mohandas Abraham Pakkiarajah Iyadurai

Mohandas Abraham Pakkiarajah Iyadurai

Presbyter
Rev. Mohottige Jude Rohan Kithsiri Appuhamy Jayamanna

Mohottige Jude Rohan Kithsiri Appuhamy Jayamanna

Presbyter
Rev. Nawin Sanjaya Gamage

Nawin Sanjaya Gamage

Deacon
Rev. Nishantha Piyum Dharshana Fernando

Nishantha Piyum Dharshana Fernando

Presbyter
Rev. Paulina Evarts

Paulina Evarts

Deacon
Rev. Perumbadage Nuwan Anuruddha Bandara

Perumbadage Nuwan Anuruddha Bandara

Presbyter
Rev. Ranjana Laksri Karunaratne

Ranjana Laksri Karunaratne

Presbyter
Rev. Rasika Thilina Bandara Abeysinghe

Rasika Thilina Bandara Abeysinghe

Presbyter
Rev. Renuka Damayanthi Karunaratne

Renuka Damayanthi Karunaratne

Deacon
Rev. Rowlands Solomon

Rowlands Solomon

Presbyter
Rev. Sanath Kumara Medagamgoda

Sanath Kumara Medagamgoda

Presbyter
Rev. Sarath Laksiri Peiris

Sarath Laksiri Peiris

Presbyter
Rev. Seetha Marasinghe

Seetha Marasinghe

Presbyter
Rev. Stanley Edward Nissanka

Stanley Edward Nissanka

Presbyter
Rev. Susila Rohini Marasinghe

Susila Rohini Marasinghe

Deacon
Rev. Viyanage Sarathchandra Rohana Rajapakse

Viyanage Sarathchandra Rohana Rajapakse

Presbyter
Rev. Warnakulasooriya Anthony Joseph Fernando

Warnakulasooriya Anthony Joseph Fernando

Presbyter
Rev. Yodage Stanly Premakumara

Yodage Stanly Premakumara

Presbyter
Rev. Yogesh Vathsala Seneviratne

Yogesh Vathsala Seneviratne

Presbyter